คอนโด วนาภิรมย์ เพลส ลาดพร้าว 15
คอนโด วนาภิรมย์ เพลส ลาดพร้าว 15
คอนโด วนาภิรมย์ เพลส ลาดพร้าว 15

รหัสทรัพย์สิน

P00059

คอนโด วนาภิรมย์ เพลส ลาดพร้าว 15

ราคาประกาศขาย

แนะนำ

8,533,000.-

พื้นที่ใช้สอย

149.42 ตร.ม.

เนื้อที่

0000-0-00.0 / 0.00 ตร.ว.

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

42/1, 42/2, 42/3 ชั้น 2 หมู่บ้าน วนาภิรมย์ เพลส ซอย ลาดพร้าว 15 แยก 9 ถนน ลาดพร้าว แขวง ลาดยาว (บางซื่อฝั่งเหนือ) เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

การตลาดสินทรัพย์

กัลยานี 08 0043 9546
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

เลขที่กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 42/1, 42/2, 42/3

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ

QR Code

ทรัพย์สินพร้อมขาย PAMCO

คอนโด วนาภิรมย์ เพลส ลาดพร้าว 15

ราคาประกาศขาย

แนะนำ

8,533,000.-

รหัสทรัพย์สิน

P00059

เลขที่กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 42/1, 42/2, 42/3

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

42/1, 42/2, 42/3 ชั้น 2 หมู่บ้าน วนาภิรมย์ เพลส ซอย ลาดพร้าว 15 แยก 9 ถนน ลาดพร้าว แขวง ลาดยาว (บางซื่อฝั่งเหนือ) เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ละติจูด-ลองจิจูด

13.815961, 100.572779

ที่ตั้งทรัพย์สิน

การตลาดสินทรัพย์

กัลยานี 08 0043 9546
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ