ติดต่อ เรา

การตลาดสินทรัพย์

บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด

ที่อยู่

เลขที่ 3000 ตึกธนาคารทหารไทยธนชาต สำนักงานใหญ่ ชั้นที่ 22 เอ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.

Tel.

08 0050 2341

08 0042 4523

0 2242 3244

0 2242 3111

Fax.

0 2242 3934

อีเมล

NPA@pamco.co.th

Google Maps

ติดต่อหาเราผ่านอีเมล