อาคารพาณิชย์ เมืองขอนแก่น
อาคารพาณิชย์ เมืองขอนแก่น
อาคารพาณิชย์ เมืองขอนแก่น

รหัสทรัพย์สิน

P00567

อาคารพาณิชย์ เมืองขอนแก่น

ราคาประกาศขาย

5,500,000.-

จำนวนชั้น

2.5 ชั้น

ห้องนอน

2 ห้องนอน

ห้องน้ำ

4 ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอย

272 ตร.ม.

เนื้อที่

0000-0-32.0 / 32.00 ตร.ว.

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

324/7, 324/8 ถนน ภูมิธรรม แยกจากถนนสายขอนแก่น-ยางตลาด(ทล.12) ตำบล พระลับ อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น

การตลาดสินทรัพย์

อารักษ์ 08 0050 2166
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ.101987, 101988

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ

QR Code

ทรัพย์สินพร้อมขาย PAMCO

อาคารพาณิชย์ เมืองขอนแก่น

ราคาประกาศขาย

5,500,000.-

รหัสทรัพย์สิน

P00567

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ.101987, 101988

รายละเอียดเพิ่มเติม

2.5 ชั้น 2 คูหา

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

324/7, 324/8 ถนน ภูมิธรรม แยกจากถนนสายขอนแก่น-ยางตลาด(ทล.12) ตำบล พระลับ อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น

ละติจูด-ลองจิจูด

16.424891, 102.888457

ที่ตั้งทรัพย์สิน

การตลาดสินทรัพย์

อารักษ์ 08 0050 2166
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ