คอนโด โพรดิจี้ เอ็มอาร์ที บางแค
คอนโด โพรดิจี้ เอ็มอาร์ที บางแค
คอนโด โพรดิจี้ เอ็มอาร์ที บางแค

รหัสทรัพย์สิน

P00569

คอนโด โพรดิจี้ เอ็มอาร์ที บางแค

ราคาประกาศขาย

3,578,000.-

พื้นที่ใช้สอย

30.11 ตร.ม.

เนื้อที่

0000-0-00.0 / 0.00 ตร.ว.

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

88/443 อาคารเอ ชั้นที่ 29 หมู่บ้าน โพรดิจี้ เอ็มอาร์ที บางแค ถนน เพชรเกษม แขวง บางหว้า เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

การตลาดสินทรัพย์

08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

เลขที่กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 88/443

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ

QR Code

ทรัพย์สินพร้อมขาย PAMCO

คอนโด โพรดิจี้ เอ็มอาร์ที บางแค

ราคาประกาศขาย

3,578,000.-

รหัสทรัพย์สิน

P00569

เลขที่กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 88/443

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

88/443 อาคารเอ ชั้นที่ 29 หมู่บ้าน โพรดิจี้ เอ็มอาร์ที บางแค ถนน เพชรเกษม แขวง บางหว้า เขต ภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ละติจูด-ลองจิจูด

13.712721, 100.426264

ที่ตั้งทรัพย์สิน

การตลาดสินทรัพย์

08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ