คอนโด เดอะไมอามี่ บางปู 1
คอนโด เดอะไมอามี่ บางปู 1
คอนโด เดอะไมอามี่ บางปู 1

รหัสทรัพย์สิน

P00572

คอนโด เดอะไมอามี่ บางปู 1

ราคาประกาศขาย

1,215,000.-

ห้องน้ำ

1 ห้องน้ำ

ห้องครัว

1 ห้องครัว

พื้นที่ใช้สอย

25.1 ตร.ม.

เนื้อที่

0000-0-00.0 / 0.00 ตร.ว.

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

1203/49 อาคาร 3 ชั้น 4 หมู่บ้าน เดอะไมอามี่ บางปู 1 ซอย เทศบาลบางปู 72/1 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ

การตลาดสินทรัพย์

ธนาพงศ์ 08 0042 5362
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

เลขที่กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 1203/49

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ

QR Code

ทรัพย์สินพร้อมขาย PAMCO

คอนโด เดอะไมอามี่ บางปู 1

ราคาประกาศขาย

1,215,000.-

รหัสทรัพย์สิน

P00572

เลขที่กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 1203/49

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

1203/49 อาคาร 3 ชั้น 4 หมู่บ้าน เดอะไมอามี่ บางปู 1 ซอย เทศบาลบางปู 72/1 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ

ละติจูด-ลองจิจูด

13.541394, 100.617468

ที่ตั้งทรัพย์สิน

การตลาดสินทรัพย์

ธนาพงศ์ 08 0042 5362
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ