คอนโด ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์
คอนโด ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์
คอนโด ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์

รหัสทรัพย์สิน

P00573

คอนโด ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์

ราคาประกาศขาย

1,669,000.-

พื้นที่ใช้สอย

42.15 ตร.ม.

เนื้อที่

0000-0-00.0 / 0.00 ตร.ว.

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

134/39 (431/39) อาคาร เอ 2 ชั้น 2 หมู่บ้าน ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

การตลาดสินทรัพย์

นนทวัชร์ 08 0050 1942
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

เลขที่กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 134/39

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ

QR Code

ทรัพย์สินพร้อมขาย PAMCO

คอนโด ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์

ราคาประกาศขาย

1,669,000.-

รหัสทรัพย์สิน

P00573

เลขที่กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 134/39

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

134/39 (431/39) อาคาร เอ 2 ชั้น 2 หมู่บ้าน ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

ละติจูด-ลองจิจูด

13.866741, 100.489684

ที่ตั้งทรัพย์สิน

การตลาดสินทรัพย์

นนทวัชร์ 08 0050 1942
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ