บ้านแฝด พฤกษานารา ชัยพฤกษ์ 2 - จอมเทียน
บ้านแฝด พฤกษานารา ชัยพฤกษ์ 2 - จอมเทียน
บ้านแฝด พฤกษานารา ชัยพฤกษ์ 2 - จอมเทียน

รหัสทรัพย์สิน

P00576

บ้านแฝด พฤกษานารา ชัยพฤกษ์ 2 - จอมเทียน

ราคาประกาศขาย

4,180,000.-

จำนวนชั้น

2 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย

140 ตร.ม.

เนื้อที่

0000-0-42.9 / 42.90 ตร.ว.

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

26/107 หมู่บ้าน พฤกษานารา ชัยพฤกษ์ 2 - จอมเทียน ซอย เขามะกอก 1 ถนน ชัยพฤกษ์ 2 ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี

การตลาดสินทรัพย์

อารักษ์ 08 0050 2166
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ.190941

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ

QR Code

ทรัพย์สินพร้อมขาย PAMCO

บ้านแฝด พฤกษานารา ชัยพฤกษ์ 2 - จอมเทียน

ราคาประกาศขาย

4,180,000.-

รหัสทรัพย์สิน

P00576

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ.190941

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

26/107 หมู่บ้าน พฤกษานารา ชัยพฤกษ์ 2 - จอมเทียน ซอย เขามะกอก 1 ถนน ชัยพฤกษ์ 2 ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี

ละติจูด-ลองจิจูด

12.876605, 100.914889

ที่ตั้งทรัพย์สิน

การตลาดสินทรัพย์

อารักษ์ 08 0050 2166
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ