บ้านเดี่ยว สินกาญจน์ ท่าม่วง
บ้านเดี่ยว สินกาญจน์ ท่าม่วง
บ้านเดี่ยว สินกาญจน์ ท่าม่วง

รหัสทรัพย์สิน

P00601

บ้านเดี่ยว สินกาญจน์ ท่าม่วง

ราคาประกาศขาย

1,734,000.-

จำนวนชั้น

1 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย

142 ตร.ม.

เนื้อที่

0000-0-72.0 / 72.00 ตร.ว.

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

1111/151 หมู่บ้าน สินกาญจน์ ซอย สินกาญจน์ ถนน แสงชูโต สายเก่า(ทล.323) ตำบล ท่าม่วง อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี

การตลาดสินทรัพย์

นนทวัชร์ 08 0050 1942
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ.11134

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ

QR Code

ทรัพย์สินพร้อมขาย PAMCO

บ้านเดี่ยว สินกาญจน์ ท่าม่วง

ราคาประกาศขาย

1,734,000.-

รหัสทรัพย์สิน

P00601

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ.11134

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

1111/151 หมู่บ้าน สินกาญจน์ ซอย สินกาญจน์ ถนน แสงชูโต สายเก่า(ทล.323) ตำบล ท่าม่วง อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี

ละติจูด-ลองจิจูด

13.976115, 99.620860

ที่ตั้งทรัพย์สิน

การตลาดสินทรัพย์

นนทวัชร์ 08 0050 1942
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ