ทาวน์เฮ้าส์ ทุ่งสง
ทาวน์เฮ้าส์ ทุ่งสง
ทาวน์เฮ้าส์ ทุ่งสง

รหัสทรัพย์สิน

P00645

ทาวน์เฮ้าส์ ทุ่งสง

ราคาประกาศขาย

1,980,000.-

จำนวนชั้น

2 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย

210 ตร.ม.

เนื้อที่

0000-0-30.3 / 30.30 ตร.ว.

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

525 ถนน ทุ่งสง-ร่อนพิบูลย์ (ทล.403) ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช

การตลาดสินทรัพย์

ปนัดดา 08 0042 4068
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ.13306

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ

QR Code

ทรัพย์สินพร้อมขาย PAMCO

ทาวน์เฮ้าส์ ทุ่งสง

ราคาประกาศขาย

1,980,000.-

รหัสทรัพย์สิน

P00645

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ.13306

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

525 ถนน ทุ่งสง-ร่อนพิบูลย์ (ทล.403) ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช

ละติจูด-ลองจิจูด

8.165604, 99.706665

ที่ตั้งทรัพย์สิน

การตลาดสินทรัพย์

ปนัดดา 08 0042 4068
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ