โรงงาน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โรงงาน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
โรงงาน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์

รหัสทรัพย์สิน

P00654

โรงงาน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์

ราคาประกาศขาย

1,285,000.-

พื้นที่ใช้สอย

354 ตร.ม.

เนื้อที่

0001-3-82.0 / 782.00 ตร.ว.

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

หมู่ที่ 5 ซอย หนองไผ่พัฒนา ถนน ลำปลายมาศ-นางรอง (2073) ตำบล หนองโดน อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

การตลาดสินทรัพย์

08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ.3519

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ

QR Code

ทรัพย์สินพร้อมขาย PAMCO

โรงงาน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์

ราคาประกาศขาย

1,285,000.-

รหัสทรัพย์สิน

P00654

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ.3519

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

หมู่ที่ 5 ซอย หนองไผ่พัฒนา ถนน ลำปลายมาศ-นางรอง (2073) ตำบล หนองโดน อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

ละติจูด-ลองจิจูด

14.884025, 102.837994

ที่ตั้งทรัพย์สิน

การตลาดสินทรัพย์

08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ