บ้านเดี่ยว พฤกษ์ลดา สุวรรณภูมิ บางเสาธง
บ้านเดี่ยว พฤกษ์ลดา สุวรรณภูมิ บางเสาธง
บ้านเดี่ยว พฤกษ์ลดา สุวรรณภูมิ บางเสาธง

รหัสทรัพย์สิน

P00669

บ้านเดี่ยว พฤกษ์ลดา สุวรรณภูมิ บางเสาธง

ราคาประกาศขาย

8,250,000.-

พื้นที่ใช้สอย

148.13 ตร.ม.

เนื้อที่

0000-0-81.6 / 81.60 ตร.ว.

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

101/8 หมู่บ้าน พฤกษ์ลดา สุวรรณภูมิ ถนน วัดศรีวารีน้อย ตำบล ศีรษะจรเข้น้อย อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ

การตลาดสินทรัพย์

ปุณณวิช 08 0042 5143
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ.21860

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ

QR Code

ทรัพย์สินพร้อมขาย PAMCO

บ้านเดี่ยว พฤกษ์ลดา สุวรรณภูมิ บางเสาธง

ราคาประกาศขาย

8,250,000.-

รหัสทรัพย์สิน

P00669

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ.21860

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

101/8 หมู่บ้าน พฤกษ์ลดา สุวรรณภูมิ ถนน วัดศรีวารีน้อย ตำบล ศีรษะจรเข้น้อย อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ

ละติจูด-ลองจิจูด

13.713609, 100.786481

ที่ตั้งทรัพย์สิน

การตลาดสินทรัพย์

ปุณณวิช 08 0042 5143
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ