ทาวน์เฮ้าส์ เพชรไพรัช สุราษฎร์ธานี
ทาวน์เฮ้าส์ เพชรไพรัช สุราษฎร์ธานี
ทาวน์เฮ้าส์ เพชรไพรัช สุราษฎร์ธานี

รหัสทรัพย์สิน

P00673

ทาวน์เฮ้าส์ เพชรไพรัช สุราษฎร์ธานี

ราคาประกาศขาย

1,265,000.-

จำนวนชั้น

1 ชั้น

ห้องนอน

2 ห้องนอน

ห้องน้ำ

1 ห้องน้ำ

ห้องรับแขก

1 ห้องรับแขก

ห้องครัว

1 ห้องครัว

พื้นที่จอดรถ

1 คัน

พื้นที่ใช้สอย

93 ตร.ม.

เนื้อที่

0000-0-30.0 / 30.00 ตร.ว.

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

192/36 หมู่ที่ 9 หมู่บ้าน เพชรไพรัช ถนน สายสุราษฎร์ธานี-บ้านนาสาร ตำบล ขุนทะเล อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

การตลาดสินทรัพย์

กัลยานี 08 0043 9546
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ.90185

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ

QR Code

ทรัพย์สินพร้อมขาย PAMCO

ทาวน์เฮ้าส์ เพชรไพรัช สุราษฎร์ธานี

ราคาประกาศขาย

1,265,000.-

รหัสทรัพย์สิน

P00673

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ.90185

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

192/36 หมู่ที่ 9 หมู่บ้าน เพชรไพรัช ถนน สายสุราษฎร์ธานี-บ้านนาสาร ตำบล ขุนทะเล อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ละติจูด-ลองจิจูด

9.084106, 99.354572

ที่ตั้งทรัพย์สิน

การตลาดสินทรัพย์

กัลยานี 08 0043 9546
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ