0คอนโด บี คอนโด บางนา-ตราด 39
1คอนโด บี คอนโด บางนา-ตราด 39
2คอนโด บี คอนโด บางนา-ตราด 39

รหัสทรัพย์สิน

B12228

คอนโด บี คอนโด บางนา-ตราด 39

ราคาประกาศขาย

ราคาพิเศษ

770,000.-

1,337,000.-

* 1 มิถุนายน 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

พื้นที่ใช้สอย

30.39 ตร.ม.

เนื้อที่

0000-0-00.0 / 0.00 ตร.ว.

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

55/102 อาคารเอ ชั้น 5 หมู่บ้าน บี คอนโด ซอย บางนา-ตราด 39 (ศรหิรัญ) ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

การตลาดสินทรัพย์

08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

เลขที่กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 55/102

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ

QR Code

ทรัพย์สินพร้อมขาย ttb

คอนโด บี คอนโด บางนา-ตราด 39

ราคาประกาศขาย

ราคาพิเศษ

770,000.-

1,337,000.-

รหัสทรัพย์สิน

B12228

* 1 มิถุนายน 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

เลขที่กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 55/102

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

55/102 อาคารเอ ชั้น 5 หมู่บ้าน บี คอนโด ซอย บางนา-ตราด 39 (ศรหิรัญ) ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

ละติจูด-ลองจิจูด

13.663834, 100.660068

ที่ตั้งทรัพย์สิน

การตลาดสินทรัพย์

08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ