0สำนักงาน สวรรคโลก
1สำนักงาน สวรรคโลก
2สำนักงาน สวรรคโลก

รหัสทรัพย์สิน

B12547

สำนักงาน สวรรคโลก

ราคาประกาศขาย

14,330,000.-

จำนวนชั้น

3 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย

1620.3 ตร.ม.

เนื้อที่

0000-1-00.0 / 100.00 ตร.ว.

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

15/27, 15/28, 15/29 ถนน สวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย (ทล.101) ตำบล เมืองสวรรคโลก อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย

การตลาดสินทรัพย์

อารักษ์ 08 0050 2166
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ.4978

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ

QR Code

ทรัพย์สินพร้อมขาย ttb

สำนักงาน สวรรคโลก

ราคาประกาศขาย

14,330,000.-

รหัสทรัพย์สิน

B12547

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ.4978

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

15/27, 15/28, 15/29 ถนน สวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย (ทล.101) ตำบล เมืองสวรรคโลก อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย

ละติจูด-ลองจิจูด

17.319468, 99.833942

ที่ตั้งทรัพย์สิน

การตลาดสินทรัพย์

อารักษ์ 08 0050 2166
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ