0สำนักงาน หาดใหญ่
1สำนักงาน หาดใหญ่
2สำนักงาน หาดใหญ่

รหัสทรัพย์สิน

B12694

สำนักงาน หาดใหญ่

ราคาประกาศขาย

59,590,000.-

จำนวนชั้น

7 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย

2459.5 ตร.ม.

เนื้อที่

0000-1-23.9 / 123.90 ตร.ว.

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

160 ถนน นิพัทธ์อุทิศ 2 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

การตลาดสินทรัพย์

อารักษ์ 08 0050 2166
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

เลขที่กรรมสิทธิ์

ตราจองเลขที่ 269, 3811, 3812, 3813, 3814

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ

QR Code

ทรัพย์สินพร้อมขาย ttb

สำนักงาน หาดใหญ่

ราคาประกาศขาย

59,590,000.-

รหัสทรัพย์สิน

B12694

เลขที่กรรมสิทธิ์

ตราจองเลขที่ 269, 3811, 3812, 3813, 3814

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

160 ถนน นิพัทธ์อุทิศ 2 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

ละติจูด-ลองจิจูด

7.001946, 100.470625

ที่ตั้งทรัพย์สิน

การตลาดสินทรัพย์

อารักษ์ 08 0050 2166
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ