0สำนักงาน ถนนเจริญราษฎร์ ลำพูน
1สำนักงาน ถนนเจริญราษฎร์ ลำพูน
2สำนักงาน ถนนเจริญราษฎร์ ลำพูน

รหัสทรัพย์สิน

B12948

สำนักงาน ถนนเจริญราษฎร์ ลำพูน

พื้นที่กว้าง เดินทางสะดวก

ราคาประกาศขาย

40,600,000.-

จำนวนชั้น

3 ชั้น

พื้นที่จอดรถ

12 คัน

พื้นที่ใช้สอย

1045.94 ตร.ม.

เนื้อที่

0000-3-98.9 / 398.90 ตร.ว.

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

20/2 ถนน เจริญราษฎร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

การตลาดสินทรัพย์

ปุณณวิช 08 0042 5143
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ.415, 54209

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ

QR Code

ทรัพย์สินพร้อมขาย ttb

สำนักงาน ถนนเจริญราษฎร์ ลำพูน

พื้นที่กว้าง เดินทางสะดวก

ราคาประกาศขาย

40,600,000.-

รหัสทรัพย์สิน

B12948

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ.415, 54209

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงจอดรถและลานคอนกรีตจอดรถได้ 12 คัน

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

20/2 ถนน เจริญราษฎร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

ละติจูด-ลองจิจูด

18.583242, 99.009254

ที่ตั้งทรัพย์สิน

การตลาดสินทรัพย์

ปุณณวิช 08 0042 5143
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ