0คอนโด นอตติ้งฮิลล์ พหลฯ - เกษตร
1คอนโด นอตติ้งฮิลล์ พหลฯ - เกษตร
2คอนโด นอตติ้งฮิลล์ พหลฯ - เกษตร

รหัสทรัพย์สิน

B13102

คอนโด นอตติ้งฮิลล์ พหลฯ - เกษตร

ราคาประกาศขาย

5,341,000.-

พื้นที่ใช้สอย

52.77 ตร.ม.

เนื้อที่

0000-0-00.0 / 0.00 ตร.ว.

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

1/65 ชั้นที่ 4 หมู่บ้าน นอตติ้งฮิลล์ พหลฯ-เกษตร ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

การตลาดสินทรัพย์

กัลยานี 08 0043 9546
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

เลขที่กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 1/65

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ

QR Code

ทรัพย์สินพร้อมขาย ttb

คอนโด นอตติ้งฮิลล์ พหลฯ - เกษตร

ราคาประกาศขาย

5,341,000.-

รหัสทรัพย์สิน

B13102

เลขที่กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 1/65

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

1/65 ชั้นที่ 4 หมู่บ้าน นอตติ้งฮิลล์ พหลฯ-เกษตร ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ละติจูด-ลองจิจูด

13.859891, 100.587215

ที่ตั้งทรัพย์สิน

การตลาดสินทรัพย์

กัลยานี 08 0043 9546
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ