0คอนโด  โมทีฟ ธนบุรี
1คอนโด  โมทีฟ ธนบุรี
2คอนโด  โมทีฟ ธนบุรี

รหัสทรัพย์สิน

B13183

คอนโด โมทีฟ ธนบุรี

ราคาประกาศขาย

4,103,000.-

พื้นที่ใช้สอย

47.82 ตร.ม.

เนื้อที่

0000-0-00.0 / 0.00 ตร.ว.

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

219/168 ชั้น 14 อาคารเอ หมู่บ้าน โมทีฟ คอนโด ถนน เพชรเกษม แขวง บางยี่เรือ เขต ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

การตลาดสินทรัพย์

อารักษ์ 08 0050 2166
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

เลขที่กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 219/168

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ

QR Code

ทรัพย์สินพร้อมขาย ttb

คอนโด โมทีฟ ธนบุรี

ราคาประกาศขาย

4,103,000.-

รหัสทรัพย์สิน

B13183

เลขที่กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 219/168

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

219/168 ชั้น 14 อาคารเอ หมู่บ้าน โมทีฟ คอนโด ถนน เพชรเกษม แขวง บางยี่เรือ เขต ธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ละติจูด-ลองจิจูด

13.726466, 100.487581

ที่ตั้งทรัพย์สิน

การตลาดสินทรัพย์

อารักษ์ 08 0050 2166
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ