0คอนโด ชาโตว์ อินทาวน์ วิภาวดี 30-1
1คอนโด ชาโตว์ อินทาวน์ วิภาวดี 30-1
2คอนโด ชาโตว์ อินทาวน์ วิภาวดี 30-1

รหัสทรัพย์สิน

B13209

คอนโด ชาโตว์ อินทาวน์ วิภาวดี 30-1

ราคาประกาศขาย

2,527,000.-

พื้นที่ใช้สอย

28.71 ตร.ม.

เนื้อที่

0000-0-00.0 / 0.00 ตร.ว.

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

17/59 อาคารเลขที่ 17 ชั้น 7 หมู่บ้าน ชาโตว์ อินทาวน์ วิภาวดี 30-1 ซอย วิภาวดี 30 ถนน วิภาวดี แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

การตลาดสินทรัพย์

อารักษ์ 08 0050 2166
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

เลขที่กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 17/59

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ

QR Code

ทรัพย์สินพร้อมขาย ttb

คอนโด ชาโตว์ อินทาวน์ วิภาวดี 30-1

ราคาประกาศขาย

2,527,000.-

รหัสทรัพย์สิน

B13209

เลขที่กรรมสิทธิ์

กรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 17/59

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

17/59 อาคารเลขที่ 17 ชั้น 7 หมู่บ้าน ชาโตว์ อินทาวน์ วิภาวดี 30-1 ซอย วิภาวดี 30 ถนน วิภาวดี แขวง จตุจักร เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ละติจูด-ลองจิจูด

13.822971, 100.562621

ที่ตั้งทรัพย์สิน

การตลาดสินทรัพย์

อารักษ์ 08 0050 2166
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ