0บ้านเดี่ยว ป.ผาสุก บรมราชชนนี
1บ้านเดี่ยว ป.ผาสุก บรมราชชนนี
2บ้านเดี่ยว ป.ผาสุก บรมราชชนนี

รหัสทรัพย์สิน

C10304

บ้านเดี่ยว ป.ผาสุก บรมราชชนนี

ราคาประกาศขาย

6,983,000.-

จำนวนชั้น

2 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย

488.89 ตร.ม.

เนื้อที่

0000-0-96.0 / 96.00 ตร.ว.

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

59/18 หมู่บ้าน ป.ผาสุก ถนน บรมราชชนนี แขวง บางระมาด เขต ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

การตลาดสินทรัพย์

ปุณณวิช 08 0042 5143
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ. 56568, 64378

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ

QR Code

ทรัพย์สินพร้อมขาย ttb

บ้านเดี่ยว ป.ผาสุก บรมราชชนนี

ราคาประกาศขาย

6,983,000.-

รหัสทรัพย์สิน

C10304

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ. 56568, 64378

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

59/18 หมู่บ้าน ป.ผาสุก ถนน บรมราชชนนี แขวง บางระมาด เขต ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ละติจูด-ลองจิจูด

13.780024, 100.403961

ที่ตั้งทรัพย์สิน

การตลาดสินทรัพย์

ปุณณวิช 08 0042 5143
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ