0บ้านเดี่ยว เมืองอุบลราชธานี
1บ้านเดี่ยว เมืองอุบลราชธานี
2บ้านเดี่ยว เมืองอุบลราชธานี

รหัสทรัพย์สิน

C10317

บ้านเดี่ยว เมืองอุบลราชธานี

ราคาประกาศขาย

1,511,000.-

จำนวนชั้น

2 ชั้น

ห้องนอน

3 ห้องนอน

ห้องน้ำ

2 ห้องน้ำ

ห้องรับแขก

1 ห้องรับแขก

ห้องครัว

1 ห้องครัว

พื้นที่ใช้สอย

272.1 ตร.ม.

เนื้อที่

0000-0-63.4 / 63.40 ตร.ว.

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

133 หมู่ที่ 7 ซอย ไม่มีชื่อ ถนน ชยางกูร ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี

การตลาดสินทรัพย์

ปุณณวิช 08 0042 5143
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ.5566

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ

QR Code

ทรัพย์สินพร้อมขาย ttb

บ้านเดี่ยว เมืองอุบลราชธานี

ราคาประกาศขาย

1,511,000.-

รหัสทรัพย์สิน

C10317

เลขที่กรรมสิทธิ์

ฉ.5566

รายละเอียดเพิ่มเติม

-

รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สิน

133 หมู่ที่ 7 ซอย ไม่มีชื่อ ถนน ชยางกูร ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี

ละติจูด-ลองจิจูด

15.338032, 104.826814

ที่ตั้งทรัพย์สิน

การตลาดสินทรัพย์

ปุณณวิช 08 0042 5143
08 0050 2341
0 2242 3244
08 0042 4523
0 2242 3111

หมายเหตุ

  1. PAMCO ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ ในทรัพย์สินรอการขาย ของ ttb ด้วย
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ซื้อต้องมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ ณ สถานที่ตั้งหลักทรัพย์และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้วก่อนเสนอซื้อ